• मुक्तकः लेण्डुपको डमी


  वालकृष्ण खनाल

  छदम भेषी कोही उत्तरको कोही दक्षिणको लमी हुन सक्छ
  फरक यत्ति कि मात्रामा मात्र केही वेसी या कमी हुन सक्छ ।
  विचार गरौँ हामीले आदर्श मानि छातीमा राखेको व्यक्ति पनि
  नव अवतारमा देखिएको उही लेण्डुपको कुनै डमी हुन सक्छ ।

 • Samriddhi Technology
 • New title for a=>html, img=>alt
 • New title for a=>html, img=>alt