• गजलः हुँदैन

  बालकृण खनाल
  भरतपुर, चितवन

  मेरो दिन हुँदैन, मेरो रात हुँदैन
  जब तिमीसँग, कुनै बात हुँदैन ।

  म उदास हुन्छु, म उजाड हुन्छु
  वृक्षमा जस्तै, कुनै पात हुँदैन ।

  मेरो सफलताको अर्थ हुन्न केहि
  जसमा तिम्रो कहिँ कुनै हात हुँदैन ।

  नपाएसम्म सुन्न सञ्चो विसञ्चो के छ
  खुशिमा पनि, म मा कुनै मात हुँदैन ।

  मान या नमान, त्यो तिम्रै हो जिम्मा
  नसंझी खाको एक छाक भात हुँदैन ।

 • Samriddhi Technology
 • New title for a=>html, img=>alt
 • New title for a=>html, img=>alt