• मुक्तकः डगमगाएको छैन


  बालकृष्ण खनाल
  भरतपुर, चितवन

  तेल विनाको यो दियो कहिँ कतै, जगमगाएको छैन
  माली विनाको यो फूल कहिँ कतै, मगमगाएको छैन ।
  अटल आस्था र भरोसाको जगमा उभिएको छ नाता
  त्यसैले विश्वास बुलन्द छ कहिँ कतै डगमगाएको छैन ।

 • Samriddhi Technology
 • New title for a=>html, img=>alt
 • New title for a=>html, img=>alt